About MTF

Diễn Đàn Du Lịch Mê Công

Giới Thiệu Về Diễn đàn Du lịch Mê Công

Được tổ chức lần đầu vào năm 1996, Diễn đàn Du lịch Mê Công là một sự kiện được tổ chức hàng năm tại Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS). Sự kiện nhằm xây dựng một diễn đàn hợp tác cho các bên trong ngành du lịch và lữ hành cùng thảo luận phương án phát triển du lịch của vùng cũng như công tác marketing và quảng bá giữa các quốc gia trong GMS. Đây là cơ hội kết nối, tương tác toàn diện và hướng đến kết quả, khuyến khích khu vực công và tư nhân cùng tham gia vào công tác quảng bá GMS như một điểm đến du lịch thống nhất.

Mục tiêu của Diễn đàn Du lịch Mê Công:

  • Tăng cường quảng bá hình ảnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng trở thành một điểm đến du lịch thống nhất, 
  • Thiết lập một diễn đàn du lịch toàn ngành cho cả khu vực công và tư nhân nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến du lịch của tiểu vùng,
  • Mở rộng mạng lưới marketing và cơ hội quảng bá GMS cũng như kết nối nguồn lực tập thể nhằm tạo nên sức mạnh nội lực cộng hưởng cho toàn ngành.

Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương (PATA) tổ chức Diễn đàn Du lịch Mê Công lần đầu tiên vào năm 1996 và duy trì vai trò chủ trì trong 10 năm liên tiếp. Trong những năm sau đó, các đại diện khối tư nhân đã tổ chức các sự kiện tương tự nhằm chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của Diễn đàn. Vào năm 2010, Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công (MTCO) đã tái khởi động Diễn đàn tại Siem Reap, Campuchia với chủ đề “Cung đường mới, Vận hội mới”. Kể từ đó, các nước thành viên GMS đã luân phiên hàng năm phối hợp với MTCO đăng cai tổ chức sự kiện, mang lại nhiều ảnh hưởng lớn. Mỗi sự kiện được thiết kế để tập trung vào một chủ đề chính duy nhất, đề cập các vấn đề quan trọng đối với ngành du lịch tiểu vùng và đề ra định hướng chiến lược.

Tìm hiểu thêm về các Diễn đàn Du lịch Mê Công đã diễn ra ở bên dưới.

Giới Thiệu Về Tiểu Vùng Mê Công Mở Rộng (GMS)

Tiểu vùng Mê Công mở rộng gồm các nước Cam-pu-chia, Trung Quốc (đặc biệt là vùng Vân Nam và Quảng Tây), Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. 

Vào năm 1992, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), sáu nước trên đã tham gia chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng nhằm đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác kinh tế.

Nhờ hỗ trợ từ ADB và các nhà tài trợ, chương trình GMS đã phối hợp triển khai các dự án mang tính ưu tiên cao cho tiểu vùng trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, môi trường, y tế, phát triển nhân lực, công nghệ truyền thông-thông tin, du lịch, thúc đẩy vận tải và thương mại, phát triển đô thị. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://greatermekong.org/.

Giới Thiệu Về Văn Phòng Điều Phối Du Lịch Mê Công (MTCO)

Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công (MTCO) chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006, được thành lập từ Bản Tuyên bố Phnom Penh về Du Lịch Mê Công sau hội nghị lần thứ 16 của Nhóm công tác du lịch tiểu vùng (TWG). Văn phòng gồm các thành viên cấp cao từ các Tổ chức Du lịch quốc gia của sáu nước thành viên. MTCO nhận được sự đóng góp từ các nước thành viên với nhiệm vụ ban đầu là hỗ trợ GMS TWG triển khai Chiến lược ngành du lịch tiểu vùng (TSS) để hiện thực hóa tầm nhìn biến GMS thành một điểm đến du lịch thống nhất.

Trong những năm qua, MTCO đã liên tục lớn mạnh và củng cố vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các nước tham gia thực hiện GMS TSS, giữa các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, các học viện và truyền thông.  Hiện nay, MTCO có vai trò là ban thư ký của GMS TWG, giúp định hướng phát triển và quảng bá GMS như một điểm du lịch thông qua việc phối hợp với khu vực công và tư nhân. Đồng thời, MTCO cũng điều phối công tác phát triển và thực hiện các dự án trong GMS TSS và tạo điều kiện cho việc sản xuất, tập hợp và tuyên truyền các thông tin du lịch. 

Trụ sở Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công được đặt tại Bangkok, Thái Lan, với sự hỗ trợ của Sở Du Lịch Thái Lan, trực thuộc Bộ Du Lịch và Thể Thao Thái Lan. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://mekongtourism.org/.

Các Diễn Đàn Du Lịch Mê Công Trước Đây

Hits: 20