Supporting Partners

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chúng tôi tự hào về mạng lưới rộng khắp các đối tác trên toàn khu vực, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức phát triển, các đối tác khối tư nhân cùng các đơn vị truyền thông.

Diễn đàn Du lịch Mê Công 2022 hân hạnh được tài trợ bởi:

Đối Tác Điểm Đến

Các Đơn Vị Hỗ Trợ

Hits: 12